Logo

Mgr Magdalena Mazur-Drewalska

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego / lektor języka niemieckiego

ger-interpres@list.pl
telefon — 0048 607 127 564

Urodzona w 1982 roku w Legnicy

Studia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Legnicy, sekcja niemiecka (2003-2006)

Instytut Filologii Niemieckiej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek: filologia germańska  (studia magisterskie) (2006-2008)

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego (2008-2009)

Założenie własnego biura tłumaczeń (2009)

Złożenie z pozytywnym wynikiem  państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości  i uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego języka niemieckiego (2014)

Udział w licznych szkoleniach w zakresie prawa cywilnego i karnego, medycyny i medycyny sądowej, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

Wykonywanie tłumaczeń ustnych i pisemnych na rzecz Sądu Rejonowego w Legnicy, Straży Granicznej, Komendy Policji oraz kancelarii notarialnych.

Lektor języka niemieckiego (zajęcia z języka niemieckiego dla kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników spółek z niemieckim kapitałem; kursy ogólne, niemiecki język biznesowy, niemiecki język prawniczy; warsztaty i kursy dla kandydatów na tłumacza przysięgłego)